Aktualności
Wybór wykonawcy – sukcesywna dostawa produktów spożywczych na zajęcia praktyczne szkolenia „Cukiernik” we Włodawie w ramach projektu „Szkolenie +staż = praca”
poniedziałek, 09 stycznia 2017 11:17

Wybór wykonawcy – sukcesywna dostawa produktów spożywczych na zajęcia praktyczne szkolenia „Cukiernik” we Włodawie w ramach projektu „Szkolenie +staż = praca”

 

Fundacja Inicjatyw Lokalnych, realizująca projekt „Szkolenie + staż = praca” prowadząca postępowanie w formie rozeznania rynku na dostawę produktów spożywczych na zajęcia praktyczne szkolenia „Cukiernik” we Włodawie informuje, że dnia
09 stycznia 2017 roku dokonano wyboru wykonawcy na dostawę produktów spożywczych na zajęcia praktyczne kursu „Cukiernik”.
Więcej…
 
Wybór wykonawcy – wynajem pomieszczeń oraz sprzętu na zajęcia praktyczne kursu „Cukiernik” we Włodawie w ramach projektu „Szkolenie + staż = praca”.
wtorek, 20 grudnia 2016 09:45
Wybór wykonawcy – wynajem pomieszczeń oraz sprzętu na zajęcia praktyczne kursu „Cukiernik” we Włodawie w ramach projektu „Szkolenie + staż = praca”.
Fundacja Inicjatyw Lokalnych, realizująca projekt „Szkolenie + staż = praca” prowadząca postępowanie w formie rozeznania rynku na wynajem pomieszczeń oraz sprzętu na zajęcia praktyczne „Cukiernik” we Włodawie informuje, że dnia 20 grudnia 2016 roku dokonano wyboru wykonawcy na wynajem pomieszczeń oraz sprzętu na zajęcia praktyczne „Cukiernik” we Włodawie.
Więcej…
 
Wybór wykonawcy – zajęcia praktyczne na kursie „Cukiernik” w ramach proj. „Szkolenie +staż = praca"
poniedziałek, 19 grudnia 2016 11:00

Wybór wykonawcy – zajęcia praktyczne na kursie „Cukiernik” w ramach projektu „Szkolenie +staż = praca”

 

Fundacja Inicjatyw Lokalnych, realizująca projekt „Szkolenie + staż = praca” prowadząca postępowanie w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności na przeprowadzenie w ramach personelu projektu zajęć praktycznych kursu „Cukiernik” we Włodawie informuje, że dnia 19 grudnia 2016 roku dokonano wyboru wykonawcy na przeprowadzenie zajęć praktycznych kursu „Cukiernik”.
Więcej…
 
Wybór wykonawcy – zajęcia teoretyczne na kursie „Cukiernik” w ramach proj. „Szkolenie +staż = praca"
poniedziałek, 19 grudnia 2016 10:55

Wybór wykonawcy – zajęcia teoretyczne na kursie „Cukiernik” w ramach projektu „Szkolenie +staż = praca”

 

Fundacja Inicjatyw Lokalnych, realizująca projekt „Szkolenie +staż = praca” prowadząca postępowanie w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności na przeprowadzenie w ramach personelu projektu zajęć teoretycznych kursu „Cukiernik” we Włodawie informuje, że dnia 19 grudnia 2016 roku dokonano wyboru wykonawcy na przeprowadzenie zajęć teoretycznych kursu „Cukiernik”.
Więcej…
 
Rozeznanie w sprawie ceny – na sukcesywną dostawę produktów spoż. na zaj. prakt. szkol. Kucharz
środa, 14 grudnia 2016 15:12
Lublin, dn. 14.12.2016
Rozeznanie w sprawie ceny – na sukcesywną dostawę produktów spożywczych na zajęcia praktyczne szkolenia Kucharz w Janowie Lubelskim
Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na sukcesywną dostawę produktów spożywczych na zajęcia praktyczne szkolenia „Kucharz” w Janowie Lubelskim.
Zamówienie związane jest z realizacją projektu „Szkolenie + staż = praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rynek pracy, Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 52

www.fil.lublin.pl
Fundacja Inicjatyw Lokalnych