Aktualności
Zaproszenie do złożenia oferty – na sukcesywną dostawę produktów spoż. na zaj. prakt. "Cukiernik"
poniedziałek, 05 grudnia 2016 14:50
Lublin, dn. 05.12.2016
Rozeznanie w sprawie ceny – na sukcesywną dostawę produktów spożywczych na zajęcia praktyczne szkolenia „Cukiernik” we Włodawie
Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na sukcesywną dostawę produktów spożywczych na zajęcia praktyczne szkolenia „Cukiernik” we Włodawie.
Zamówienie związane jest z realizacją projektu „Szkolenie + staż = praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rynek pracy, Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej…
 
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wynajem pom. oraz sprzętu na zaj. prak. kurs Cukiernik
poniedziałek, 05 grudnia 2016 14:27
Lublin, dn. 05.12.2016 r.
Rozeznanie w sprawie ceny – wynajem pomieszczeń oraz sprzętu
Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na wynajem pomieszczeń oraz sprzętu na zajęcia praktyczne szkolenia „Cukiernik” we Włodawie, zgodnie z poniższymi warunkami.
Zamówienie związane jest z realizacją projektu „Szkolenie + staż = praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rynek pracy, Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej…
 
Zaproszenie do złożenia oferty - zajęcia praktyczne kursu "Cukiernik" - Włodawa
poniedziałek, 05 grudnia 2016 12:05
Lublin, dnia 05.12.2016 r.
Zaproszenie do złożenia oferty
Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza osoby fizyczne do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu zajęć praktycznych kursu „Cukiernik”.
Kod CPV – 80500000-9 Usługi szkoleniowe
Fundacja Inicjatyw Lokalnych realizuje projekt „Szkolenie + staż = praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rynek pracy, Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej…
 
Zaproszenie do złożenia oferty - zajęcia teoretyczne kursu "Cukiernik" - Włodawa
poniedziałek, 05 grudnia 2016 10:54
Lublin, dnia 05.12.2016 r.
Zaproszenie do złożenia oferty
Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza osoby fizyczne do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu zajęć teoretycznych kursu „Cukiernik”.
Kod CPV – 80500000-9 Usługi szkoleniowe
Fundacja Inicjatyw Lokalnych realizuje projekt „Szkolenie + staż = praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rynek pracy, Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej…
 
Wybór wykonawcy – sukcesywna dostawa produktów spożywczych na zajęcia praktyczne szkolenia „Kucharz” we Włodawie w ramach projektu „Szkolenie +staż = praca”
poniedziałek, 14 listopada 2016 15:55

Wybór wykonawcy – sukcesywna dostawa produktów spożywczych na zajęcia praktyczne szkolenia „Kucharz” we Włodawie w ramach projektu „Szkolenie +staż = praca”

 

Fundacja Inicjatyw Lokalnych, realizująca projekt „Szkolenie +staż = praca” prowadząca postępowanie w formie rozeznania rynku na dostawę produktów spożywczych na zajęcia praktyczne szkolenia „Kucharz” we Włodawie informuje, że dnia
14 listopada 2016 roku dokonano wyboru wykonawcy na dostawę produktów spożywczych na zajęcia praktyczne kursu „Kucharz”.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 50

www.fil.lublin.pl
Fundacja Inicjatyw Lokalnych