Aktualności
Zaproszenie do złożenia oferty - zaj. praktyczne - "Monter zabudowy i robót wyk. w bud." - Janów Lub
poniedziałek, 20 lutego 2017 11:49
Lublin, dnia 20.02.2017 r.
Zaproszenie do złożenia oferty
Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza osoby fizyczne do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu zajęć praktycznych kursu „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z egzaminem czeladniczym”.
Kod CPV – 80500000-9 Usługi szkoleniowe
Fundacja Inicjatyw Lokalnych realizuje projekt „Szkolenie + staż = praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rynek pracy, Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej…
 
Zaproszenie do złożenia oferty - zaj. teoretyczne- "Monter zabudowy i robót wyk. w bud." - Janów Lub
poniedziałek, 20 lutego 2017 11:32
Lublin, dnia 20.02.2017 r.
Zaproszenie do złożenia oferty

Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza osoby fizyczne do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu zajęć teoretycznych kursu „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z egzaminem czeladniczym”.
Kod CPV – 80500000-9 Usługi szkoleniowe
Fundacja Inicjatyw Lokalnych realizuje projekt „Szkolenie + staż = praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rynek pracy, Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej…
 
Zaproszenie do złożenia oferty - zaj. praktyczne - "Monter zabudowy i robót wyk. w bud." - Włodawa
poniedziałek, 20 lutego 2017 10:32
Lublin, dnia 20.02.2017 r.
Zaproszenie do złożenia oferty
Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza osoby fizyczne do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu projektu zajęć praktycznych kursu „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z egzaminem czeladniczym”.
Kod CPV – 80500000-9 Usługi szkoleniowe
Fundacja Inicjatyw Lokalnych realizuje projekt „Szkolenie + staż = praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rynek pracy, Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej…
 
Zaproszenie do złożenia oferty - zaj. teoretyczne - "Monter zabudowy i robót wyk. w bud " - Włodawa
poniedziałek, 20 lutego 2017 10:09
Lublin, dnia 20.02.2017 r.
Zaproszenie do złożenia oferty
Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza osoby fizyczne do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu1 projektu zajęć teoretycznych kursu „Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z egzaminem czeladniczym”.
Kod CPV – 80500000-9 Usługi szkoleniowe
Fundacja Inicjatyw Lokalnych realizuje projekt „Szkolenie + staż = praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rynek pracy, Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej…
 
Zaproszenie do złożenia oferty - doradztwo zawodowe - Włodawa
piątek, 17 lutego 2017 13:57
Lublin, 17.02.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
W ramach projektu: „Era młodych zawodowców” nr POWR.01.02.01-06-0076/16 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
I.Zamawiający:
Fundacja Inicjatyw Lokalnych
ul. Rynek 7
20-111 Lublin
NIP 5641724059
www.fil.lublin.pl
II. Kod CPV 85312320-8 – Usługi doradztwa.
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 54

www.fil.lublin.pl
Fundacja Inicjatyw Lokalnych