Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Szkolenia
2010-06-21

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Oddział w Janowie Lubelskim zaprasza do udziału w organizowanych kursach i seminariach m.in.:

 • ABC Przedsiębiorczości - Jak założyć własną firmę? Czas trwania kursu: 24  godz.
 • BHP – podstawowe i okresowe
 • Instrukcja kancelaryjna
 • Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu?
 • Jak skutecznie porozumiewać się z ludźmi. Sztuka komunikacji i autoprezentacji
 • Księgowość małych  firm z obsługą programów księgowych  Czas trwania kursu:  100 godz.
 • Obsługa biura i sekretariatu z obsługą komputera Czas trwania kursu:130 godz.
 • Pracownik kadrowo-księgowy z obsługą komputera Czas trwania kursu:150 godz.
 • Profesjonalne sprzątanie
 • Specjalista do spraw kadr i płac z obsługą komputera Czas trwania kursu:100 godz.
 • Sporządzanie wniosków dotacyjnych i zarządzanie projektami Czas trwania kursu: 60 godz.
 • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera Czas trwania kursu: 100 godz.
 • Trening umiejętności i kompetencji społecznych Czas trwania kursu: 20 godz.
 • Warsztat z zakresu technik negocjacyjnych i twórczego rozwiązywania konfliktów
 • Wymagania prawne, dokumentowanie i wdrażanie systemu HACCP w przedsiębiorstwach sektora spożywczego.
 • Wypalenie zawodowe. Jak zapobiegać. Wypalenie zawodowe  u nauczycieli i pedagogów.
 • Zajęcia z aktywizacji  zawodowej (pisanie CV, metody poszukiwania pracy)
 • Żywienie dzieci i młodzieży
 • Opieka nad osoba starszą i niepełnosprawną Czas trwania kursu: 100 godz. do 120 godz.
 • Zaawansowana obsługa komputera  Czas trwania kursu: 40 godz
 • Przedstawiciel handlowy Czas trwania kursu: 60 godz.
 • Specjalista do spraw kadr i płac Czas trwania kursu:60 godz.
 • Księgowość małych  firm  Czas trwania kursu: 80 godz.
 • Bukieciarstwo Czas trwania kursu:120 godz.
 • Podstawy języka angielskiego Czas trwania kursu: 130 godz.
 • Podstawy języka niemieckiego Czas trwania kursu: 130 godz
 • Spawacz w osłonie gazów MIG/MAG Czas trwania kursu: 146 godz.
 • Kucharz małej gastronomii Czas trwania kursu: 200 - 270 godz.

i inne na życzenie klienta

 

Sposób i formy organizacji:

 • kursy odbywają się w grupach 10-15 osobowych;
 • zapewniamy materiały dydaktyczne i szkoleniowe oraz przerwę kawową;
 • kursy są prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych wykładowców;
 • możliwość zapłaty za kurs w ratach.