Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Doradztwo
2010-06-21

Doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

 Fundacja Inicjatyw Lokalnych Oddział w Janowie Lubelskim świadczy następujące usługi informacyjne i doradcze dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą:

 • podstawowe porady dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
 • informacji na temat procedury zakładania działalności gospodarczej
 • podstawowe informacje na temat finansowania zewnętrznego
 • informacje na temat dostępny programów pomocowych oraz możliwościach i sposobach korzystania z instrumentów wsparcia MSP
 • pomocy w przygotowaniu biznesplanu oraz wniosku na potrzeby uzyskania dotacji

z Funduszu Pracy

 

Doradztwo dla przedsiębiorstw

 Oddział FIL w Janowie Lubelskim świadczy szeroki wachlarz usług informacyjnych i doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Usługi doradcze:

 • Doradztwo dla przedsiębiorców
 • Pomoc techniczna dla sektora MŚP
 • Promocja lokalnej przedsiębiorczości
 • Opracowywane i wydawanie materiałów informacyjnych

Usługi informacyjne:

 • Usługi informacyjne z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej.
 • Usługi informacyjne na temat programów pomocowych dla sektora MŚP
 • Organizacja seminariów i konferencji

 

Usługi doradcze dla samorządów JSD

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Oddziała w Janowie Lubelskim świadczy również usługi doradcze dla samorządów JSD w zakresie opracowania m.in.:

 • Strategii Rozwoju Gminy i Powiatu;
 • Planu Rozwoju Lokalnego;
 • Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,
 • Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych;
 • Wniosku o dotację inwestycyjną;
 • Koncepcji restrukturyzacji i zmiany formy prawnej firmy;