Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Kurs: Aktualizacja uprawnień elektrycznych na eksploatację urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV – w zakresie przedłużenia ważności świadectw kwalifikacyjnych
2017-07-14

FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH
REGIONALNY OŚRODEK KSZTAŁCENIA
W JANOWIE LUBELSKIM
Zaprasza na kurs:
Aktualizacja uprawnień elektrycznych na eksploatację urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV – w zakresie przedłużenia ważności świadectw kwalifikacyjnych

Kurs obejmuje 8-godzinne szkolenie, którego efektem będzie przygotowanie słuchaczy do egzaminu "E" na przedłużenie (odnowienie) ważności uprawnień elektrycznych do 1kV

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzyma zaświadczenie zgodne z Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622). W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu państwowego przeprowadzonego przez Komisję kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa URE ze Stowarzyszenia Polskich Energetyków uczestnik szkolenia uzyska świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) w grupie I.

Cena: 300,00 zł brutto /w tym materiały szkoleniowe, koszty egzaminu, ubezpieczenie NNW, poczęstunek kawowy/

Termin szkolenia: 15 września 2017.

Informacje i zapisy:
Fundacja Inicjatyw Lokalnych
Regionalny Ośrodek Kształcenia w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 52, tel. 15/87-17-536