Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Wybór dostawcy – rozeznanie ceny na świadczenie usług cateringowych w Krasnymstawie.
2018-01-15

Wybór dostawcy – rozeznanie ceny na świadczenie usług cateringowych w Krasnymstawie.

 

Fundacja Inicjatyw Lokalnych, realizująca projekt „Era młodych zawodowców” prowadząca postępowanie w formie rozeznania ceny na świadczenie usług cateringowych w Krasnymstawie informuje, że dnia 15stycznia 2018 roku dokonano wyboru dostawcy usług cateringowych.

 

Wyboru dokonano kierując się następującymi kryteriami oceny ofert:

1.Oferowana łączna cena za wykonanie usługi – 100%

 

 

Hotel RAPA

Hotel Staromiejska

Cena za jeden posiłek brutto w zł

13,83

19,50

Liczba punktów w kryterium cena - (100%)

100,00

70,92

Suma punktów

100,00

70,92

 

Komisja rekomenduje udzielenie zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyskała najkorzystniejszą punktację w kryterium oceny ofert, tj. Hotel RAPA Barbara Rapa ul. Mostowa 39 22-300 Krasnystaw.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.