Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Wybór Wykonawcy na prowadzenie pośrednictwa pracy w Krasnymstawie
2018-02-02

Informujemy, że w odpowiedzi na prowadzone postępowanie dotyczące rozeznania rynku na prowadzenie pośrednictwa pracy w Krasnymstawie nie wpłynęła żadna oferta.