Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Fundacja Inicjatyw Lokalnych Oddział w Janowie Lubelskim ogłasza nabór na szkolenie: Przedłużanie i stylizacja paznokci
2018-04-26

FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH
Regionalny Ośrodek Kształcenia w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 52, 23-300 Janów Lubelski, tel.15 871 75 36, 661 406 270

Prowadzi nabór na kurs:
Przedłużanie i stylizacja paznokci

Termin: 21 maja – 1 czerwca 2018 r.

Szkolenie trwa: 40 godzin i obejmuje m.in.:

- Stylizacja paznokci metodą żelową, hybrydową
- Prezentacja paznokci akrylowych
- Zdobienie paznokci
- Uzupełnianie paznokci

Cena: 595 zł brutto

W cenie szkolenia zapewniamy:

• materiały do zajęć praktycznych
• rozbudowaną część praktyczną szkolenia
• przerwy kawowe
• ubezpieczenie NNW

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r., poz.622).