Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Zapraszamy na szkolenie: RODO Szkolenie z Ochrony Danych Osobowych
2018-04-05

FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH
REGIONALNY OŚRODEK KSZTAŁCENIA W JANOWIE LUBELSKIM
ul. Zamoyskiego 52, 23-300 Janów Lubelski, tel. 15/87-17-536
zaprasza na szkolenie:
RODO
Szkolenie z Ochrony Danych Osobowych

Nowe regulacje w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych przewidziane w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych RODO (GDPR) już od 25 maja 2018 roku!

Termin: dnia 11 maja, godz. 8:30-15:15


Cena netto : 270 zł brutto/osoba
(w tym: materiały szkoleniowe, przerwa kawowa)

Prowadzący: Prawnik zajmujący się bezpieczeństwem informacji i danych osobowych od 1997 r., manager z doświadczeniem w zakresie wdrażania systemów ochrony danych osobowych, praktyk realizujący zadania jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji oraz ekspert świadczący usługi doradcze i konsultingowe, audytor wewnętrzny z zakresu bezpieczeństwa informacji, członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, autor pacy „Odpowiedzialność karna ABI”.


Zapisy przyjmujemy do 10 maja.