Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
zapraszamy na kurs: Bukieciarstwo i aranżacje roślinne
2018-05-14

Fundacja Inicjatyw Lokalnych

Regionalny Ośrodek Kształcenia w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 52,23-300 Janów Lubelski , tel.15 87 17 536, e-mail: fil@lfr.lublin.pl

zaprasza na kurs: Bukieciarstwo i aranżacje roślinne

Program kursu:
Kompozycje okolicznościowe
Florystyka ślubna
Świąteczne dekoracje i stroiki
Kompozycje pogrzebowe i nagrobne
Termin: 27 czerwca do 5 lipca

Szkolenie trwa 40 godzin, Cena 680 zł (w tym VAT), uczestnikom zapewniamy: materiały do zajęć praktycznych, materiały merytoryczne przygotowane przez wykładowcę, przerwy kawowe, ubezpieczenie NNW

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014r., poz.622).