Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Projekt
2015-01-13

Projekt skierowany jest do 60 osób (36 kobiet) długotrwale bezrobotnych, zamieszkałych na terenie gmin: Miasta Chełm, Chełm, Dorohusk, Ruda-Huta, Siedliszcze, Końskowola, Kurów, Nałęczów, Dęblin, Ryki.

Priorytetowo traktowane będą:

  • osoby w wieku 15-30 lat – minimum 24 osób;
  • osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich – 24 osób.

 

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

1. Indywidualne poradnictwo psychologiczne – 3 godz. 

2. Trening umiejętności i kompetencji społecznych – 30 godz. 

3. Usługi szkoleniowe:

  • Technolog robót wykończeniowych z egzaminem czeladniczym – 450 godz. (Chełm, Puławy)
  • Ogrodnik/ Pracownik terenów zielonych – 210 godz. (Puławy)
  • Fryzjer z egzaminem czeladniczym – 460 godz. (Chełm, Puławy)
  • Kelner/ barman/ barista z obsługą kasy fiskalnej – 280 godz. (Chełm)

4. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 16 godz.

5. Pośrednictwo pracy

6. Staże zgodne z kierunkami szkoleń – 5 miesięcy

 

 Zapewniamy:

  • stypendium szkoleniowe i stażowe;
  • materiały szkoleniowe (książki, teczka, notatnik, długopis, materiały przygotowane przez wykładowców);
  • wyżywienie podczas szkoleń;
  • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia oraz odbywania stażu.

 

Działania w ramach projektu realizowane będą w dwóch Oddziałach Fundacji Inicjatyw Lokalnych: