Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Projekt „Od stażysty do specjalisty”
2015-01-27

 

 

 Projekt skierowany jest do 60 osób (36 kobiet) długotrwale bezrobotnych, zamieszkałych na terenie gmin: Miasta Chełm, Chełm, Dorohusk, Ruda-Huta, Siedliszcze, Końskowola, Kurów, Nałęczów, Dęblin, Ryki.

Priorytetowo traktowane będą:

 • osoby w wieku 15-30 lat – minimum 24 osób;
 • osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich – 24 osób.

 

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

 1. Indywidualne poradnictwo psychologiczne – 3 godz.
 2. Trening umiejętności i kompetencji społecznych – 30 godz.
 3. Usługi szkoleniowe:
 • Technolog robót wykończeniowych z egzaminem czeladniczym – 450 godz. (Chełm, Puławy)
 • Ogrodnik/ Pracownik terenów zielonych – 210 godz. (Puławy)
 • Fryzjer z egzaminem czeladniczym – 460 godz. (Chełm, Puławy)
 • Kelner/ barman/ barista z obsługą kasy fiskalnej – 280 godz. (Chełm)
 1. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 16 godz.
 2. 5. Pośrednictwo pracy
 3. Staże zgodne z kierunkami szkoleń – 5 miesięcy

 Zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe i stażowe;
 • materiały szkoleniowe (książki, teczka, notatnik, długopis, materiały przygotowane przez wykładowców);
 • wyżywienie podczas szkoleń;
 • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia oraz odbywania stażu.

 Działania w ramach projektu realizowane będą w trzech Oddziałach Fundacji Inicjatyw Lokalnych:

 DOKUMENTY DO POBRANIA: