Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Zapraszamy na szkolenie okresowe w dziedzinie BHP
2016-09-19


Uczestnikom szkolenia zapewniamy:    
- Materiały szkoleniowe.
- Przerwy kawowe (kawa, herbata, ciasteczka, soki, woda mineralna)
- Wykwalifikowanych trenerów
- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


Cena szkolenia uzależniona od liczby słuchaczy w grupie.


Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnicy otrzymają zaświadczenie o  ukończeniu szkolenia zgodnie z  § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.)