Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Szkolenie okresowe pracodawców i osób kierujących pracownikami w dziedzinie BHP
2016-12-02
Szkolenie zostanie zakończone egzaminem i wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu.
Uczestnikom szkolenia zapewniamy:
- Materiały szkoleniowe.
- Przerwy kawowe (kawa, herbata, ciasteczka, soki, woda mineralna)
- Wykwalifikowanych trenerów
- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Cena szkolenia uzależniona od liczby uczestników w grupie.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnicy otrzymają zaświadczenie o  ukończeniu szkolenia zgodnie z  § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.).