Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, CENTRALIZACJA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH GMIN W ZAKRESIE PODATKU VAT
2016-12-13
Tematyka:
1.Zasady rozliczenia usług pomiędzy jednostkami organizacyjnymi JST – omówienie czynności, które nie będą ujmowane w deklaracji na przykładach. Jakie dokumenty powinny być wystawiane i co powinny zawierać .
2.Czynności opodatkowane i zwolnione z VAT: sprzedaż posiłków w jednostkach oświatowych, pomoc społeczna, świadczenie usług najmu i dzierżawy – stawki VAT, usługi przedszkoli, refakturowanie mediów (energia, woda, ścieki, gaz), odwrotne obciążenie i zwolnione, wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych.
3.Obowiązek podatkowy w zakresie sprzedaży.
4.Dokumentowanie sprzedaży, faktury VAT, obowiązek w zakresie kas rejestrujących.
5.Wskaźniki odliczania VAT naliczonego od 2017 roku w jednostkach i zakładach budżetowych.
  • Sposób obliczenia proporcji podziału VAT naliczonego na przykładach,
  • Wskazanie faktur zakupowych, które powinny być rozliczone wskaźnikami,
  • Wskaźnik struktury sprzedaży a prewspółczynnik, kiedy stosować je oba a kiedy oddzielnie,
6.Przygotowanie deklaracji VAT cząstkowej w jednostce / zakładzie budżetowym.
7.Zasady korekty rocznej po zamknięciu roku.
8.Terminy odliczania podatku naliczonego.
9.Omówienie kroków niezbędnych do sporządzenia i wysłania deklaracji VAT zgodnie z przyjętą w jednostce procedurą centralizacyjną.
10.Jednolity Plik Kontrolny skonsolidowany – jak sprawdzić czy zawiera wszystkie elementy z deklaracji cząstkowych?
11.Zmiany w VAT od 2017 roku.
 
Zajęcia poprowadzi Pani Danuta Selwa – starszy komisarz skarbowy w Dziale Kontroli Podatkowej w Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie.
 
Koszt szkolenia: 220,00 zł/osoby (+VAT) (w tym obiad, przerwa kawowa oraz materiały szkoleniowe).
 
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13 stycznia 2017 r. do godz. 16.00
 
Szczegółowe informacje i zapisy:
Fundacja Inicjatyw Lokalnych
Regionalny Ośrodek Kształcenia we Włodawie
ul. 11 Listopada 3, 22-200 Włodawa
tel.: 82 572 29 16