Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Pośrednictwo pracy
2010-04-16

Fundacja Inicjatyw Lokalnych posiada Certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 4467. Pośrednictwo pracy prowadzimy od lutego 2008 r.

 

wykres_posrpracy

 

 

Pośrednictwo pracy i inne usługi na rzecz bezrobotnych świadczone są poprzez oddziały w Chełmie, Puławach, Janowie Lubelskim, Włodawie.

Zajmujemy się pośrednictwem pracy w zakresie:

  • wyszukiwania ofert pracy dla osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia.
  • wyszukiwania kandydatów do pracy
  • pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
  • udostępniania sprzętu komputerowego, Internetu w celu poszukiwania pracy i przygotowywania dokumentów aplikacyjnych.

 

 

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.