Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Struktura organizacyjna
2010-04-15

Rada Fundacji
Jacek Paprota – Przewodniczący Rady
Wojciech Zwolak – Sekretarz Rady
Jerzy Nazaruk – Członek Rady

Zarząd Fundacji
Grażyna Łysiak – Prezes Zarządu
tel. 661 406 270
e-mail: fil@lfr.lublin.pl,

Księgowość
Magdalena Sadaj
e-mail: ksiegowosc@fil.lublin.pl,

Oddziały:

Janów Lubelski
Beata Wójcik – młodszy specjalista ds. obsługi projektów
e-mail: janowlubelski@lfr.lublin.pl
tel./fax. (15) 871 75 36

Włodawa

Jolanta Golus – Kierownik Oddziału
e-mail: jolanta.golus@fil.lublin.pl
Joanna Omelczuk –Maśluch – młodszy specjalista ds. obsługi projektów
e-mail: wlodawa@lfr.lublin.pl
tel./fax. (82) 572 29 16