Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Struktura organizacyjna
2010-04-15

Rada Fundacji
Jacek Paprota – Przewodniczący Rady
Wojciech Zwolak – Sekretarz Rady
Jerzy Nazaruk – Członek Rady

Zarząd Fundacji
Grażyna Łysiak – Prezes Zarządu
tel. 661 406 270
e-mail: fil@lfr.lublin.pl