Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Usługi doradcze i informacyjne
2010-04-15

Oferujemy usługi

doradcze w zakresie opracowania m.in.:

  • Strategii Rozwoju Gminy i Powiatu;
  • Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych;
  • Wniosków o dofinansowanie realizacji projektów szkoleniowych, edukacyjnych, itp.
  • Biznesplanu

Świadczymy następujące usługi informacyjne i doradcze dla osób rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą:

  • podstawowe porady dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą;
  • informacje na temat procedury zakładania działalności gospodarczej;
  • podstawowe informacje na temat pozyskiwania finansowania zewnętrznego;
  • informacje na temat dostępnych programów pomocowych oraz możliwościach i sposobach korzystania z instrumentów wsparcia MSP.