Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Zapraszamy do udziału w projekcie Szkolenie + staż = praca
2017-04-21
W celu realizacji wskaźników określonych we wniosku do projektu zakwalifikowanych zostanie:
- 44 kobiety;
- 16 osób w wieku 50 + w tym 6 kobiet
- 39 osób długotrwale bezrobotnych w tym 20 kobiet
- 20 osób niepełnosprawnych w tym 7 kobiet
- 51 osób o niskich kwalifikacjach w tym 23 kobiety

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:
1. Indywidualne Plany Działania (IPD) – 1 godz.
2. Usługi szkoleniowe:
- Kucharz z egzaminem czeladniczym – 200 godz. (Janów Lubelski – 2 grupy po 10 osób, Włodawa – 10 osób)
- Fryzjer z egzaminem czeladniczym – 260 godz. (Włodawa – 10 osób)
- Elektryk z uprawnieniami elektrycznymi do 1 KV – 200 godz. (Janów Lubelski – 10 osób)
- Cukiernik z egzaminem czeladniczym – 300 godz. (Włodawa – 10 osób)
- Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie z egzaminem czeladniczym – 250 godz. (Janów Lubelski – 10 osób, Włodawa – 10 osób)
3. Poradnictwo zawodowe – 16 godz.
4. Pośrednictwo pracy
5. Staże zawodowe zgodne z kierunkami szkoleń – 6 miesięcy

Zapewniamy:
- Stypendium szkoleniowe i stażowe,
- Ubezpieczenie NNW,
- Materiały szkoleniowe,
- Odzież ochronną,
- Wyżywienie podczas szkoleń,
- Zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia oraz odbywania stażu,
- Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną.

 

Wartość projektu: 1 761 265,46 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 497 075,64 zł

BIURA PROJEKTU
- Janów Lubelski – ul. Zamoyskiego 52, tel. 15 871 75 36, e-mail: janowlubelski@lfr.lublin.pl
- Włodawa – ul. 11 Listopada 3, tel. 82 57 22 916, e-mail: wlodawa@lfr.lublin.pl