Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Zaproszenie na kurs Obsługa kas fiskalnych
2017-05-23

Fundacja Inicjatyw Lokalnych
Oddział w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 52
tel: 15 871 75 36, e-mail: fil@lfr.lublin.pl

Zaprasza na kurs:

„OBSŁUGA
KAS FISKALNYCH”

DNIA 10-11 CZERWCA 2017 r.,
godz. 9:00-17:00
Szkolenie trwa 16 godzin i obejmuje m.in.:
• Zapoznanie z podstawowymi pojęciami fiskalnymi
oraz przepisami prawnymi dotyczącymi obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego
• Różne typy kas fiskalnych
• Przygotowanie kas do rejestracji sprzedaży

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do rozporządzenia MEiN z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

ZAPISY JUŻ TRWAJĄ!
ZAPRASZAMY!!