Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
2014-02-18
Miejsce szkolenia: siedziba Fundacji Inicjatyw Lokalnych Regionalny Ośrodek Kształcenia we Włodawie, przy ul. 11 Listopada 3.
Szkolenie zostanie zakończone egzaminem i wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:
- Materiały szkoleniowe.
- Przerwy kawowe (kawa, herbata, ciasteczka, soki, woda mineralna)
- Wykwalifikowanych trenerów
- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


Cena szkolenia uzależniona od liczby uczestników w grupie.


Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.)