Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Zapraszamy na kurs "Podstaw obsługi komputera"
2014-02-21

Uczestnikom kursu zapewniamy:
- Materiały szkoleniowe.
- Przerwy kawowe (kawa, herbata, ciasteczka,)
- Wykwalifikowanych trenerów
- Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Cena kursu uzależniona od liczby uczestników w grupie.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z zaliczenia uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186).