Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Zapraszamy na kurs „Drwal – operator pilarki”
2015-01-09

Zajęcia teoretyczne odbędą się w siedzibie Fundacji Inicjatyw Lokalnych Regionalny Ośrodek Kształcenia we Włodawie, przy ul. 11 Listopada 3.

Zajęcia praktyczne zostaną przeprowadzone na terenie lasu Nadleśnictwa Włodawa.

Uczestnikom kursu zapewniamy:

- Materiały szkoleniowe

- Wykwalifikowanych trenerów

- Badanie lekarskie

- Zaświadczenie o ukończeniu kursu

- Ubezpieczenie NNW

Cena kursu uzależniona od liczby uczestników w grupie.

Kurs zostanie zakończony egzaminem państwowym celem uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu – drwal operator pilarki.

Kurs zostanie przeprowadzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 41 Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z dnia 02 lipca 1998 r.