Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU „OBSŁUGA KAS FISKALNYCH” MARZEC 2015R.
2015-03-05
Fundacja Inicjatyw Lokalnych prowadzi nabór na szkolenie 16h z zakresu „Obsługi Kas fiskalnych”. Szkolenie realizowane jest w ciągu dwóch dni roboczych od godz. 09.00-15.00, zakres tematyczny szkolenia obejmuje: 
 1. Pojęcie kasy fiskalnej. Kryteria i warunki techniczne kas fiskalnych. Obowiązki podatnika. Obowiązki producenta i serwisu kas. Książka serwisowa.
 2. Rodzaje urządzeń fiskalnych. Budowa kasy fiskalnej. Urządzenia współpracujące z kasami: metkownice, materiały eksploatacyjne.
 3. Poprawne posługiwanie się kasą fiskalną oraz podstawowe operacje na kasie:
 4. Tryby pracy kasy fiskalnej:
 5. Raporty kasy fiskalnej:
 6. Programowanie towarów
 7. Udzielanie rabatów na kasie
 8. Sprzedaż dla różnych form płatności
 9. Reklamacje, zwroty towarów
 10. Postępowanie w przypadku awarii kasy
 11. Ćwiczenia praktyczne wybranych elementów obsługi kasy.

Koszt szkolenia 200,00 zł przy zebraniu grupy 10 osób. 

Informacje i zapisy: 

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Oddział w Chełmie 

22-100 Chełm, ul. Obłońska 20, tel/fax. 82 564 98 70.

Do pobrania: