Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
FIL ROK w Janowie Lubelskim zaprasza na szkolenie
2015-11-03
FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH
Regionalny Ośrodek Kształcenia w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 52, 23-300 Janów Lubelski
tel./fax: 15 872 52 52


Zaprasza na szkolenia:
„PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA”
Czas trwania szkolenia: 40 godzin
Cena szkolenia: 380 zł (Cena zawiera podatek VAT)


„KSIĘGOWOŚĆ MAŁYCH FIRM”
Czas trwania szkolenia: 80 godzin
Cena szkolenia: 660 zł (Cena zawiera podatek VAT)

„OBSŁUGA KAS FISKALNYCH”
Czas trwania szkolenia: 16 godzin
Cena szkolenia: 200 zł (Cena zawiera podatek VAT)

„BUKIECIARSTWO I ARANŻACJE ROŚLINNE”
Czas trwania szkolenia: 40 godzin
Cena szkolenia: 680 zł (Cena zawiera podatek VAT)

… i wiele innych

W ramach szkoleń zapewniamy:
- ubezpieczenie NNW
- materiały szkoleniowe
- przerwę kawową
- zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem MEN

Szczegółowe informacje i zapisy:
Fundacja Inicjatyw Lokalnych Regionalny Ośrodek Kształcenia w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 52, 23-300 Janów Lubelski


tel./fax.: 15 872 52 52
e-mail: janowlubelski@lfr.lublin.pl