Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
2015-11-05

10.Zasady działania w przypadku braku powołania ABI i zarejestrowania go w GIODO.
11.Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – kompetencje i zadania
- jednostki zamiejscowe GIODO,
- zakres uprawnień – wprowadzenie prawa do wystąpień,
- zadania GIODO,
- praktyka kontrolna – wygląd protokołu pokontrolnego,
- decyzje – GIODO jako organ egzekucyjny.
12.Rejestracja zbiorów danych a nowy ABI (Rejestracja wewnętrzna i zewnętrzna):
- co podlega rejestracji,
- zwolnienia z rejestracji,
- zasady prowadzenia wewnętrznego rejestru zbiorów danych osobowych.
13.Prawa osób, których dane są przetwarzane i wynikające z nich obowiązki Administratora Danych.
14.Zarządzanie dostępem do danych – jako jeden z obowiązków Administratora Danych Osobowych.
- nadawanie uprawnień,
- zmiana uprawnień,
- odbieranie uprawnień.
15.Wykorzystanie danych w celach marketingowych. Konstrukcja zgody na przetwarzanie danych.
16.Przekazywanie, udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych.
17.Zabezpieczenie danych osobowych - środki fizyczne, personalne i organizacyjne:
- obszary przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwo środowiskowe,
- zabezpieczenie sprzętu służącego do przetwarzania danych osobowych,
- ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem,
- procedury dotyczące zarządzania systemem informatycznym,
- postępowanie z elektronicznymi nośnikami zawierającymi dane osobowe,
- kontrola dostępu do systemu operacyjnego i aplikacji,
- ochrona komputerów przenośnych zawierających dane osobowe.
18.Wymagania związane z przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych
- techniczne środki bezpieczeństwa,
- określenie poziomów bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych,
- procedury wykonywania kopii zapasowych,
- dostosowanie systemów do wymogów prawnych.
19.Dokumentacja w zakresie ochrony danych osobowych. Nadzór ABI nad dokumentacją:
- polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym,
- zasady tworzenia dokumentacji,
- zadania pracowników przy opracowywaniu i wdrożeniu polityki bezpieczeństwa.
20.Niszczenie nośników zawierających dane osobowe.
21.Przetwarzanie danych kadrowych.
22.Obrót bazami danych i ich przekazywanie do państw trzecich.
23.Postępowanie w przypadku naruszeń zasad przetwarzania danych osobowych.
24.Przepisy karne:
- odpowiedzialność dyscyplinarna,
- odpowiedzialność karna, odpowiedzialność cywilna

Termin szkolenia: 30 listopada 2015 r., (poniedziałek), godz. 9.00
Zajęcia poprowadzi Pani Elżbieta Krzyżak – prawnik zajmujący się bezpieczeństwem informacji i danych osobowych od 1997 r. PRAKTYK realizujący zadania jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Audytor Wewnętrzny z zakresu bezpieczeństwa,
członek Stowarzyszenia ABI.

Koszt : 220,00 zł/osoby (w tym obiad i przerwa kawowa oraz materiały szkoleniowe).

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 27 listopada 2015 r. do godz. 14.00
 
Szczegółowe informacje i zapisy:
Fundacja Inicjatyw Lokalnych Regionalny Ośrodek Kształcenia we Włodawie,
ul. 11 Listopada 3; tel.: 82 57 22 916; 669 579 661