Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Umowy cywilnoprawne po wprowadzeniu minimalnej stawki godzinowej od 2017 r.
2017-01-24
Fundacja Inicjatyw Lokalnych Regionalny Ośrodek Kształcenia we Włodawie zaprasza na szkolenie
"Umowy cywilnoprawne po wprowadzeniu minimalnej stawki godzinowej od 2017 r."
JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, CENTRALIZACJA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH GMIN W ZAKRESIE PODATKU VAT
2016-12-13

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Regionalny Ośrodek Kształcenia we Włodawie
zaprasza na szkolenie
"JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, CENTRALIZACJA ROZLICZEŃ PODATKOWYCH GMIN W ZAKRESIE PODATKU VAT"

Termin szkolenia: 16 stycznia 2017 r., (poniedziałek), godz. 9.00

Szkolenie okresowe pracodawców i osób kierujących pracownikami w dziedzinie BHP
2016-12-02
Fundacja Inicjatyw Lokalnych Regionalny Ośrodek Kształcenia we Włodawie zaprasza na „Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”

Termin szkolenia: 15 – 16 grudzień 2016 r. /rozpoczęcie 15 grudnia 2016, godz. 9.00/
Miejsce szkolenia: siedziba Fundacji Inicjatyw Lokalnych Regionalny Ośrodek Kształcenia we Włodawie, przy ul. 11 Listopada 3.
Szkolenie okresowe pracodawców i osób kierujących pracownikami w dziedzinie BHP
2016-10-17
Fundacja Inicjatyw Lokalnych Regionalny Ośrodek Kształcenia we Włodawie zaprasza na „Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”

Termin szkolenia: 20 – 21 października 2016 r. /rozpoczęcie 20 października 2016 r., godz. 9.00/
Miejsce szkolenia: siedziba Fundacji Inicjatyw Lokalnych Regionalny Ośrodek Kształcenia we Włodawie, przy ul. 11 Listopada 3.
Zapraszamy na kurs „Palacz kotłów CO”
2016-09-19

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Regionalny Ośrodek Kształcenia we Włodawie zaprasza na kurs „Palacz kotłów CO”

Celem kursu jest:
Teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do wykonywania zawodu palacza kotłów wodnych i parowych opalanych olejem i paliwem stałym oraz przygotowanie do egzaminu celem uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego

Termin kursu: 28 września 2016. / godz. 9.00

Miejsce kursu:
Fundacja Inicjatyw Lokalnych Regionalny Ośrodek Kształcenia we Włodawie, ul. 11 Listopada 3, 22-200 Włodawa

Zapraszamy na szkolenie okresowe w dziedzinie BHP
2016-09-19
Fundacja Inicjatyw Lokalnych Regionalny Ośrodek Kształcenia we Włodawie zaprasza na „Szkolenie okresowe pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy”


Termin szkolenia: 22 września 2016 r., godz. 12.00

Miejsce szkolenia:

siedziba Fundacji Inicjatyw Lokalnych Regionalny Ośrodek Kształcenia we Włodawie, przy ul. 11 Listopada 3.
Szkolenie zostanie zakończone egzaminem i wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu.

Zaproszenie do złożenia oferty - zajęcia praktyczne kurs "Fryzjer" we Włodawie
2016-08-17
Zaproszenie do złożenia oferty

Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza osoby fizyczne do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu1 projektu zajęć praktycznych kursu „Fryzjer”.
Kod CPV – 80500000-9 Usługi szkoleniowe

Fundacja Inicjatyw Lokalnych realizacje projekt „Szkolenie + staż = praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rynek pracy, Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - usługi cateringowe we Włodawie
2016-08-16
Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku

Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na świadczenie usług cateringowych we Włodawie, zgodnie z poniższymi warunkami.
Zamówienie związane jest z realizacją projektu „Szkolenie + staż = praca” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rynek pracy, Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zaproszenie do złożenia oferty - zajęcia teoretyczne kurs "Fryzjer" we Włodawie
2016-08-11
Zaproszenie do złożenia oferty
Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza osoby fizyczne do składania ofert na osobiste przeprowadzenie w ramach personelu1 projektu zajęć teoretycznych kursu „Fryzjer”
Kod CPV – 80500000-9 Usługi szkoleniowe
Fundacja Inicjatyw Lokalnych realizacje projekt „Szkolenie + staż = praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Rynek pracy, Działanie 9.1. Aktywizacja zawodowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.