Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Kontakt
2010-05-26

Fundacja Inicjatyw Lokalnych
ul. Rynek 7
20-111 Lublin
tel. 661 406 270

Oddział w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 52
23-300 Janów Lubelski
tel./fax. (15) 871 75 36

Oddział we Włodawie
ul. 11 Listopada 3
22-200 Włodawa
tel./fax. (82) 572 29 16