Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Harmonogram staży w ramach projektu Era młodych zawodowców
2018-07-16

Harmonogram staży realizowanych w ramach projektu "Era młodych zawodowców"

 

 

Nowy regulamin i formularze zgłoszeniowe
2018-01-02

W związku ze zmianami w projekcie "Era młodych zawodowców" informujemy Państwa o zakresie zmian oraz przedstawiamy nowy regulamin uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ERA MŁODYCH ZAWODOWCÓW
2017-04-21
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „ERA MŁODYCH ZAWODOWCÓW”

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 (42K) osób młodych od 15 do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z terenu powiatów: janowskiego, kraśnickiego, biłgorajskiego, włodawskiego, chełmskiego, M. Chełm, M. Lublin, lubelskiego, świdnickiego poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem doradczo-szkoleniowym (indywidualne doradztwo zawodowe, grupowe warsztaty aktywizujące, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy) dla uzyskania kwalifikacji oraz zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez udział w 4-miesięczym stażu, przyczyniających się do wzrostu szans na zatrudnienie.