Fundacja
Inicjatyw
Lokalnych

Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Ogólne
Wybór Wykonawcy na prowadzenie pośrednictwa pracy w Krasnymstawie
2018-02-02

Wybór Wykonawcy na prowadzenie pośrednictwa pracy w Krasnymstawie w związku z realizacją projektu "Era młodych zawodowców".

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na prowadzenie pośrednictwa pracy w Krasnymstawie
2018-01-26

Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na prowadzenie pośrednictwa pracy w ramach projektu: „Era młodych zawodowców” nr POWR.01.02.01-06-0076/16 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wybór Wykonawcy na pełnienie funkcji pośrednika pracy w Krasnymstawie
2018-01-25

Wybór Wykonawcy - rozeznanie w sprawie ceny na pełnienie funkcji pośrednika pracy w Krasnymstawie w związku z realizacją projektu "Era młodych zawodowców".

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na pełnienie funkcji pośrednika pracy w Krasnymstawie
2018-01-18

Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na pełnienie funkcji pośrednika pracy w Krasnymstawie w ramach projektu: „Era młodych zawodowców” nr POWR.01.02.01-06-0076/16 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wybór dostawcy – rozeznanie ceny na świadczenie usług cateringowych w Krasnymstawie.
2018-01-15

Fundacja Inicjatyw Lokalnych, realizująca projekt „Era młodych zawodowców” prowadząca postępowanie w formie rozeznania ceny na świadczenie usług cateringowych w Krasnymstawie informuje, że dnia 15 stycznia 2018 roku dokonano wyboru dostawcy usług cateringowych.

Wybór Wykonawcy na pełnienie funkcji pośrednika pracy w Krasnymstawie
2018-01-11

Wybór Wykonawcy - rozeznanie w sprawie ceny na pełnienie funkcji pośrednika pracy w Krasnymstawie w związku z realizacją projektu "Era młodych zawodowców".

Wybór wykonawcy – zajęcia teoretyczne i praktyczne na kursie Cukiernik z egzaminem czeladniczym w ramach projektu Era młodych zawodowców
2018-01-10

Fundacja Inicjatyw Lokalnych, realizująca projekt „Era młodych zawodowców” prowadząca postępowanie w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności na przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych kursu „Cukiernik” z egzaminem czeladniczym w Krasnymstawie informuje, że dnia 09 stycznia 2018 roku dokonano wyboru wykonawcy.

Wybór wykonawcy – zajęcia teoretyczne i praktyczne na kursie Florysta z egzaminem czeladniczym w ramach projektu Era młodych zawodowców
2018-01-08

Fundacja Inicjatyw Lokalnych, realizująca projekt „Era młodych zawodowców” prowadząca postępowanie w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności na przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych kursu „Florysta” z egzaminem czeladniczym w Janowie Lubelskim informuje, że dnia 08 stycznia 2018 roku dokonano wyboru wykonawcy.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na świadczenie usług pośrednictwa pracy w Krasnymstawie
2018-01-03

Fundacja Inicjatyw Lokalnych zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku na prowadzenie pośrednictwa pracy w ramach projektu: „Era młodych zawodowców” nr POWR.01.02.01-06-0076/16 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.