Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH Regionalny Ośrodek Kształcenia w Janowie Lubelskim ogłasza nabór na szkolenie: KSIĘGOWOŚĆ MAŁYCH FIRM
2018-04-05

FUNDACJA INICJATYW LOKALNYCH
Regionalny Ośrodek Kształcenia w Janowie Lubelskim
ul. Zamoyskiego 52, 23-300 Janów Lubelski, tel./fax: 15 871 75 36
ogłasza nabór na szkolenie:

KSIĘGOWOŚĆ MAŁYCH FIRM

 

Szkolenie trwa 80 godzin i obejmuje m.in.:

- Prawo gospodarcze i prawo pracy.
- Podatek dochodowy CIT I PIT.
- Wybrane zagadnienia z zakresu wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
- Podstawy rachunkowości.
- Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów.
- Podatkowa księga przychodów i rozchodów.
- Uproszczenia w ewidencji księgowej małych firm.
- Sprawozdawczość finansowa i podatkowa.
- JPK – generowanie i przesyłanie plików z ewidencji VAT
- Obsługa komputerowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych.

Termin: KWIECIEŃ - MAJ 2018

Zajęcia będą się odbywały 2-3 razy w tygodniu

Cena szkolenia: 690 zł (zawiera podatek VAT)

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz.622).

Zapisy już trwają! Zapraszamy!