Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Oddział w Janowie Lubelskim zaprasza na szkolenie: Podstawy obsługi komputera
2018-04-26

FUNDACJA  INICJATYW  LOKALNYCH 

    Regionalny Ośrodek Kształcenia w Janowie Lubelskim

    ul. Zamoyskiego 52, 23-300 Janów Lubelski,
tel.: 15 871 75 36, 661 406 270

zaprasza na kurs:

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA

Szkolenie trwa 40 godzin i obejmuje m.in.:

·      Poruszanie się w systemie operacyjnym WINDOWS

·      Tworzenie i praca na arkuszach kalkulacyjnych Excel

·      Edytor tekstów MS Word

·      Poczta elektroniczna i Internet

 

Cena szkolenia: 390,00 zł (zawiera podatek VAT)

W cenie szkolenia zapewniamy:

·      materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowców

·      przerwy kawowe

·      ubezpieczenie NNW

Termin:04-15 czerwca 2018, dni robocze, godziny popołudniowe /grafik dostępny w biurze Fundacji/

 

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz.622).

 

Zapraszamy, zapisy już trwają!

 

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA

 

Lp.

Temat

Liczba godzin

WINDOWS XP

8

1.

Poruszanie się w systemie

1

2.

Tworzenie struktury dysku, zakładanie folderów
i podfolderów

1

3.

Zarządzenie plikami i folderami. Obsługa Eksploratora Windows

2

4.

Dostosowywanie Windows do własnych potrzeb (zmiana tapety, wygaszacz ekranu, kolory, itp.)

1

5.

Obsługa akcesoriów: Word Pad, Paint, Kalkulator

2

6.

Windows Commander

1

MS WORD

11

7.

Wpisywanie i formatowanie tekstu

3

8.

Ustawienia parametrów strony

1

9.

Sprawdzanie pisowni, otwieranie, zapisywanie i drukowanie dokumentów

2

10.

Wstawianie i formatowanie tabel

3

11.

Wstawianie i formatowanie rysunków. Rysowanie prostych rysunków za pomocą narzędzi dostępnych w programie MS Word

2

MS EXCEL

15

12.

Wprowadzanie danych do arkusza i formatowanie zawartości komórek

4

13.

Umieszczanie danych w tabelach i dokonywanie obliczeń

4

14.

Tworzenie oraz formatowanie wykresów

3

15.

Umieszczanie danych w listach, sortowanie i zarządzanie listami

3

16.

Zapisywanie i drukowanie arkuszy

1

INTERNET

6

17.

Podstawowe wiadomości o Internecie

1

18.

Obsługa przeglądarki, nawigacja po stronach WWW

3

19.

Poczta elektroniczna

2

RAZEM

40