Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Szkolenia komercyjne
2010-06-21

Fundacji Inicjatyw Lokalnych Oddział we Włodawie zaprasza do udziału w organizowanych kursach i seminariach.

LP.

Nazwa szkolenia

Oferta skierowana do:

Termin

1.      

Seminaria tematyczne z zakresu prawa pracy,  finansów, ubezpieczeń społecznych itp.

wszystkich osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje

przez cały rok po zebraniu grupy

2.      

Szkolenia w dziedzinie bhp - wszystkie grupy pracowników

pracowników

przez cały rok po zebraniu grupy

3.      

Szkolenia w dziedzinie bhp - pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

przez cały rok po zebraniu grupy

4.      

Pierwsza pomoc

Pracowników oraz innych osób zainteresowanych tematyką szkolenia

przez cały rok po zebraniu grupy

5.      

Szkolenia komputerowe:

·   Obsługa komputera i sieci Internet

·   Tworzenie stron internetowych

·   Grafika komputerowa

wszystkich osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje

przez cały rok po zebraniu grupy

6.      

Księgowość  komputerowa

 

wszystkich osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje

przez cały rok po zebraniu grupy

7.      

Obsługa kas fiskalnych

wszystkich osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje

przez cały rok po zebraniu grupy

8.      

Operator wózka jezdniowego podnośnikowego /widłowego/

wszystkich osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje

przez cały rok po zebraniu grupy

9.      

 

Operatora żurawi  przenośnych  kat. II Ż

 

wszystkich osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje

przez cały rok po zebraniu grupy

10.   

Operator pił tarczowych, pilarek taśmowych i traków

wszystkich osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje

przez cały rok po zebraniu grupy

11.   

Palacz kotłów centralnego ogrzewania

wszystkich osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje

przez cały rok po zebraniu grupy

12.   

Spawanie:

elektryczne, gazowe, w osłonie CO2

wszystkich osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje

przez cały rok po zebraniu grupy

13.   

Elektryk z uprawnieniami SEP do 1 kV

wszystkich osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje

przez cały rok po zebraniu grupy

14.   

Kurs gastronomiczny z elementami cateringu

wszystkich osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje

przez cały rok po zebraniu grupy

15.   

Krawiec odzieży lekkiej

wszystkich osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje

przez cały rok po zebraniu grupy

16.   

Kosmetyczka

wszystkich osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje

przez cały rok po zebraniu grupy

17.   

Kurs wizażu i stylizacji paznokci

wszystkich osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje

przez cały rok po zebraniu grupy

18.   

Kierownik wycieczek szkolnych

wszystkich osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje

przez cały rok po zebraniu grupy

19.   

Kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

wszystkich osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje

przez cały rok po zebraniu grupy

20.   

Kurs pedagogiczny –

dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

wszystkich osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje

przez cały rok po zebraniu grupy

21.   

Język migowy

wszystkich osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje

przez cały rok po zebraniu grupy

22.   

Kursy językowe (angielski, niemiecki)

wszystkich osób, które pragną podnieść swoje kwalifikacje

przez cały rok po zebraniu grupy

Sposób i formy  organizacji: