Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Szkolenia w ramach projektów unijnych
2010-06-21
Na chwilę obecną Oddział FIL we Włodawie nie prowadzi naboru na szkolenia realizowane w ramach projektów unijnych.