Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Doradztwo
2010-06-21

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Oddział we Włodawie świadczy szeroki wachlarz usług informacyjnych
i doradczych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego:

Usługi doradcze:

§  Doradztwo dla przedsiębiorców

§  Pomoc techniczna dla sektora MŚP

§  Promocja lokalnej przedsiębiorczości

§  Opracowywane i wydawanie materiałów informacyjnych

Usługi informacyjne:

§  Usługi informacyjne z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej.

§  Usługi informacyjne na temat programów pomocowych dla sektora MŚP

§  Organizacja seminariów i konferencji

W ramach usług doradczych dla przedsiębiorców Fundacja Inicjatyw Lokalnych oferuje:

§  Szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw

§  Doradztwo w początkowym okresie działalności firmy

§  Pomocy w przygotowaniu wniosku oraz biznesplanu.