Szkolenia, projekty, doradztwo,
biznesplany, strategie

Kontakt
2010-05-26

Fundacja Inicjatyw Lokalnych
ul. Rynek 7
20-111 Lublin
tel. 661 406 270

email: fil@lfr.lublin.pl

...więcej